Centrul de cercetări tehnologice

Azi, JUB se caracterizează print-o producţie modernă automatizată şi robotizată, o productivitate ridicată, o producţie orientată spre protecţia mediului, posedând toate certifi catele necesare, o organizare energetică modernă, cel mai modern sector propriu de dezvoltare a produselor şi de tehnologie a informaţiei, cel mai ridicat nivel de bonitate, standarde de muncă şi sociale ridicate pentru angajaţi, precum şi prin faptul că se centrează pe clienţi, cu scopul de a satisface cerinţele şi gusturile cît mai multor consumatori.

În anul 2008, în cadrul fi rmei JUB a fost creat Centrul de cercetări tehnologice, a cărui misiune este de a crea produse inovative şi prietenoase pentru mediu şi sănătatea omului, precum şi tehnologii aplicative ecologice în domeniul chimiei pentru industria
construcţiilor. Astfel, JUB doreşte să stimuleze dezvoltarea şi să creeze un mediu inovativ, care să permită întregului Grup JUB, precum şi tuturor partenerilor un acces mai amplu, superior la cunoaştere, la noile tehnologii şi alte servicii în scopul
propriei dezvoltări şi evoluţii. Pe lângă programul amplu de produse, viitorul presupune şi dezvoltarea unor diferite servicii pentru consumatori,care să antreneze o utilizare mai simplă a produselor şi un confort sporit.

Programul JUB Design Studio face o selecție ușoara de culori si texturi, folosind exemple tipice.
Contact: SC JUB SALES SRL, Calea Clujului št. 207/C, RO-410 Oradea, Romania; T: +00403 594 55 058; E: info@jub.ro