Raportarea unei încălcări în cadrul Grupului JUB

Ca parte a angajamentelor sale în domeniul eticii, integrității și transparenței, Grupul JUB pune la dispoziția tuturor un canal de comunicare ușor accesibil pentru a raporta: un comportament sau o conduită inadecvată, încălcarea legislației, neîndeplinirea angajamentelor JUB sau încălcarea procedurilor
și regulamentelor interne ale JUB. În scopul prevenirii și sancționării comportamentelor ilegale și/ sau lipsite de etică în cadrul operațiunilor comerciale ale companiilor din Grupul JUB, încurajăm toate persoanele (persoanele interne și externe care raportează încălcări) care suspectează nereguli sau comportamente ilegale în cadrul operațiunilor comerciale ale Grupului JUB sau ale angajaților săi să efectueze o raportare.
Acest site web este destinat tuturor persoanelor care raportează încălcări, indiferent dacă aceștia sunt angajați ai JUB (lucrători angajați pe perioadă nedeterminată, determinată sau ocazionali) sau reprezintă alte părți interesate (furnizori, parteneri de afaceri, consumatori sau orice alte persoane).

Întrebări frecvente (FAQ)

Efectuez următoarea raportare

Max upload size 2 MB.
Programul JUB Design Studio face o selecție ușoara de culori si texturi, folosind exemple tipice.
Contact: SC JUB SALES SRL, Calea Clujului št. 207/C, RO-410 Oradea, Romania; T: +00403 594 55 058; E: info@jub.ro