Preocupare pentru calitate, siguranţă şi mediu

Politica mediului, a sănătăţii şi siguranţei constituie un element component al politicii de afaceri si al culturii organizaţionale ale fi rmei JUB. Calitatea produselor şi a serviciilor, precum şi continua ameliorare a proceselor sunt unele dintre orientările strategice

cheie ale firmei. În scopul implementării acestor orientări, ne bazăm pe un sistem de management integrat, vizând obţinerea unor certifi cate de standarde.

  • ISO 9001 – Standardul pentru sistemul de management al calităţii, pe care l-am obţinut in anul 1998. Acest standard a contribuit în mod esenţial la managementul efi cient al proceselor şi la asigurarea calităţii produselor şi a serviciilor. În cadrul fi rmei JUB, respectăm orientările actualului standard SIST ISO 9001:2008. 
  • ISO 14001- Standardul de mediu ISO 14001 l-am obţinut în anul 2001.Acest standard a permis o mai bună conştientizare din partea tuturor angajaţilor a cerinţelor ecologice. Ducem la îndeplinire în totalitate cerinţele legislative şi ne străduim să le îmbunătăţim permanent, în conformitate cu standardul SIST ISO 14001:2004.
  • OHSAS 18001 – Standardul pentru sistemul de management al siguranţei şi sănătăţii muncii, pe care l-am obţinut în anul 2006. Preocuparea pentru siguranţa şi sănătatea angajaţilor este una dintre cele mai importante îndatoriri ale fi rmei. În activitatea noastră, respectăm cerinţele sistemului BS OHSAS 18001:2007.

 

 

Programul JUB Design Studio face o selecție ușoara de culori si texturi, folosind exemple tipice.
Contact: SC JUB SALES SRL, Calea Clujului št. 207/C, RO-410 Oradea, Romania; T: +00403 594 55 058; E: info@jub.ro