Hidroizolarea zidurilor din beton de susținere și de sprijin

Zidurile de susținere și de sprijin au pe lângă aspectul funcțional și unul estetic. Zidul de sprijin asigură susținerea pământului din amonte, în timp ce zidul de susținere protejează terasamentul. Cu ajutorul acestor ziduri  asigurăm protecția împotriva eroziunilor și a degradărilor, și în același timp obținem și ceva teren plat. Aceste ziduri mai au și o funcție decorativă.

La construirea obiectelor, de multe ori nu se instalează și o (hidro)izolație adecvată. Din această cauză betonul este supus atât interperiilor atmosferice, cât și acumulărilor de apă. Toți acești factori conduc la reducerea longevității clădirii, la producerea de deteriorări și dau obiectului un aspect inestetic. Pot apărea fenomene cum ar fi: coroziunea și ruginirea, crăparea vopselei, dezlipirea tencuielii, eliminarea sării la suprafață, formarea de pete.

Soluția sistematică HYDROSOL oferă o hidroizolare de calitate și durabilă.

Componentele sistemului

Faza

Produsul

1

Grund: Jukol Primer

2

Hidroizolație: se aplică de 3x masa Hidrozol

3

Protecția decorativă: 2x vopsea pentru beton Takril sau Elakril

În cazul zidurilor nou construite este bine a se instala hidroizolația pe ambele laturi ale construcției. În cazul lucrărilor de reparare, excavarea pământului nu este o opțiune, din cauza costurilor mult prea ridicate.

În broșură puteți găsi toate detaliile privind instalarea hidroizolației.

Programul JUB Design Studio face o selecție ușoara de culori si texturi, folosind exemple tipice.
Contact: SC JUB SALES SRL, Calea Clujului št. 207/C, RO-410 Oradea, Romania; T: +00403 594 55 058; E: info@jub.ro