Gleturi

Seznam izravnalnih mas

Jubolin P-25

Glet pentru interior cu aplicare mecanizată

Jubolin P-50

Glet fin pentru interior cu aplicare mecanizată

Juboglet Nivelin D

Juboglet Nivelin D

Juboglet Strong

Compoziție de nivelare a fațadelor cu două componente

Jubolin Thermo

Glet termoizolant pentru pereti interiori

Juboglet Elektrofix

Juboglet Elektrofix

Juboglet Elektrofix

Tencuiala pentru instalatii electrice

Juboglet Universal 0-8

Juboglet Universal 0-8

Juboglet Universal 0-8

Masa de netezire a tencuielilor interioare

Programul JUB Design Studio face o selecție ușoara de culori si texturi, folosind exemple tipice.
Contact: SC JUB SALES SRL, Calea Clujului št. 207/C, RO-410 Oradea, Romania; T: +00403 594 55 058; E: info@jub.ro