Gleturi

Seznam izravnalnih mas

JUBOLIN P-25

Glet pentru interior cu aplicare mecanizată

JUBOLIN P-50

Glet fin pentru interior cu aplicare mecanizată

JUBOGLET Nivelin D

JUBOGLET Nivelin D

JUBOLIN Thermo

Glet termoizolant pentru pereti interiori

JUBOGLET Elektrofix

JUBOGLET Elektrofix

JUBOGLET Elektrofix

Tencuiala pentru instalatii electrice

JUBOGLET Universal 0-8

JUBOGLET Universal 0-8

JUBOGLET Universal 0-8

Masa de netezire a tencuielilor interioare

JUBOLIN P15 Fill & Fine

JUBOLIN P15 Fill & Fine

JUBOLIN P15 Fill & Fine

Compus de netezire multifuncțional pentru aplicare manuala sau mecanizata

JUBOGLET Strong

Compoziție de nivelare a fațadelor cu două componente

Programul JUB Design Studio face o selecție ușoara de culori si texturi, folosind exemple tipice.
Contact: SC JUB SALES SRL, Calea Clujului št. 207/C, RO-410 Oradea, Romania; T: +00403 594 55 058; E: info@jub.ro